Afdelinger

Administration
Abildgårdsvej 10
8570 Trustrup

86 33 46 77 / 86 33 41 21

mail@u-sinding.dk

Ebeltoft
86 34 65 80

Fjellerup
86 31 71 29

Ulstrup
86 46 39 44

Spildolie depot

Vi kan modtage spildolie gennem vores selskab Djurslands Spildolie Depot
Djursland Spildoliedepot er Djurslands lokale modtagestation for olie og kemikalieaffald. Udover olieseperation, spalter vi for eksempel olieholdigt vand, køle og smøreolie, skyllevand fra malerkabiner, affedtningsbade mm. I jordbehandlingsanlægget behandles olieforurenet jord, sand, bundslam fra tanke og olie- eller benzin-udskillere. Sand fra sandfangsbrønde, vejbrønde mv.

Djursland Spildoliedepot har også en indsamlings ordning, hvor vi indsamler spildolie, kølesmøremidler, kemi-affald i tromler, oliefiltre, olie opsug og olieforurenet klude m.v.

Kontakt os hvis din virksomhed skal med i opsamlingsordningen. Så finder vi en ordning som passer til dit behov.

Desuden forhandler vi olieopsugnings tørprodukter samt sæbe/oliefjerner.

Djursland Spildoliedepot – for et renere miljø!

Html.RequiresCss("~/css/support.css", 0);