Læs mere om

Administration

Abildgårdsvej 10

8570 Trustrup

86 33 46 77 / 86 33 41 21

mail@u-sinding.dk

Ebeltoft
86 34 65 80

Fjellerup
86 31 71 29

Ulstrup
86 46 39 44

Specialudstyr

Rodskærer/Stik fjerner.
Midtjylland Kloak og Industriservice råder over flere modeller og størrelse til udskæring af trærødder, fjernelse af aflejringer, udragende stik/påhug mv.

Spiralskærermaskine.
Til rensning af faldstammer for fedt og aflejringer. Udskæring af trærødder i mindre kloaksystemer. Udblokning af kalk rør mv.

Rør- og Brøndsøgningsudstyr.
Special sonde monteret enten på spuledysse eller på kamera. Der kan søges efter brønde eller retning på rør.

Container/lukkede/vandtætte.
Til slamafvanding. Askebundfældning, buffertanke mv.

Sikkerhedsudstyr.
Midtjylland Kloak og Industriservice råder over luftforsynet åndedræts værn. Gastætte kemikaliedragter og alt obligatorisk sikkerhedsudstyr.

Satellit spulevogn.
DKS råder over flere satellit spulevogne som gør det muligt at spule kloakledninger der ligger langt fra kørefast vej.

Satellit spulevogne er lette og smalle og de kører på gummi larvebånd hvilket gør dem yderst anvendelige i baggårde, parker samt i bløde områder.
Det er muligt at operere over 500 meter væk fra kørefast vej med satellit spulevognen. Med dette udstyr yder vi den bedste kloakservice du kan få.

Html.RequiresCss("~/css/support.css", 0);